Organització interna

EQUIP DIRECTIU:

Directora: Eulàlia Roger

Cap d’Estudis: Laura Solà

Secretària: M. Teresa Trias

CONSELL ESCOLAR:

Equip directiu Eulàlia Roger ( presidenta)

Laura Solà (cap d’estudis)

M. Teresa Trias (secretària)

Representants del professorat Maria Domínguez

Salut Llonch

M.Teresa Trias

Representants de l’alumnat Maria Jesús Martínez

Cori Mayo

Carmen Rodríguez

Representant del PAS Montse Bartolí
Representant de l’Ajuntament M. José Pérez
ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR:

Acords CE setembre 2020