Història

L’inici de l’escola

Les classes per a adults van començar l’any 75 per la necessitat d’alfabetitzar el col·lectiu gitano que vivia al Riu Sec i també a molts immigrants d’altres llocs de l’estat.

Els grups es trobaven al pis i la cuina dels locals del casal parroquial i les impartien mestres de forma voluntària i no reconeguda pel Departament d’Ensenyament.

Aquesta situació no era estranya arreu del país, a la majoria de poblacions i barris de les grans ciutats el moviment veïnal posava en marxa grups d’alfabetització i cultura general portats per voluntariat.

Al cap d’un temps, al volts del curs 1977-78 el Departament d’Ensenyament es va veure obligat a reconèixer la situació creada a les diferents ciutats i pobles de Catalunya i va contractar més de 100 mestres.

Poc a poc es van anar ampliant les classes a partir de les necessitats educatives que anaven apareixent. Per fi es va reconèixer la titulació de Graduat Escolar per a gent gran, malgrat que els exàmens finals els enviava directament el Departament.

A Cerdanyola, l’escola d’adults inicia un llarg recorregut per diferents locals: imparteix classes a la Peña Flamenca, als vestuaris del poliesportiu i, finalment, l’any 83 es trasllada a l’Ateneu, on ocuparà 3 aules durant 14 anys.

Durant aquest temps es consolida el model d’escola i l’oferta educativa i, l’any 1988, es traspassen les competències de formació d’adults al Departament de Benestar Social.

BENVINGUTS AL CENTRE

 

El naixement del Centre de Formació d’Adults l’Alzina

L’any 1997 s’estableix conveni amb la Generalitat i l’Ajuntament i es cedeixen els locals de l’antiga escola Virio, al carrer Romaní número 5, on compartirà dues aules amb l’Escola de Música.

Es constitueix oficialment el Centre de Formació d’Adults l’Alzina de Cerdanyola i des de llavors l’Escola d’adults ocupa totes les aules de l’edifici.

El curs 1999-2000 s’amplia l’oferta educativa oferint a la població la possibilitat d’obtenir la nova titulació bàsica: el Graduat d’Educació Secundària.

El curs 2003-2004, les aules i centres de formació d’adults, tornen al Departament d’Educació.

 
L’escola d’avui

En aquests moments, l’escola d’adults ha ampliat la seva oferta formativa, impartint nivells tan diferents com les classes d’alfabetització o la preparació a proves de Cicles Formatius de Grau Superior, passant per la Informàtica, els cursos d’Anglès, Català i Castellà per a nouvinguts o Graduat d’Educació Secundària Obligatòria.

Des del curs 2010-11 s’ha reactivat l’Associació d’alumnes i amics i amigues de l’escola. Aquesta entitat complementa i enriqueix la tasca de l’escola d’adults i dóna la possibilitat de col·laborar-hi a totes aquelles persones que ho desitgin: exalumnes, amics, persones amb interès cultural, etc.

Cada curs, l’escola d’adults atén una mitjana de 450 alumnes, de diferents edats, cultures, nivells educatius o procedència.
L’escola s’ha anat adaptant a les noves necessitats i demandes, incorporant nous recursos tecnològics; portant a terme un projecte d’innovació; participant i coordinant-se, en la mesura del possible, amb la ciutat de la qual forma part.

En resum, l’escola és una entitat “viva”, que fa un gran esforç per adaptar-se als canvis, oferir a la ciutat un ensenyament de qualitat amb el compromís de seguir treballant perquè l’Educació Permanent per a tota la vida sigui una realitat a Cerdanyola del Vallès.