Grup de treball

Durant els cursos 2015-16 i 2016-17 es va constituir un grup multidisciplinar i multinivells de mestres i professors, amb la col.laboració de diversos membres del CESIRE, per tal de reflexionar a l’entorn dels següents aspectes:

– el paper que té la tecnologia en el desenvolupament del pensament a les primeres etapes,
– la manera d’incorporar els coneixements propis de diferents àrees (ciències, tecnologia, art, matemàtiques, arquitectura…) per fer créixer els projectes plantejats,
– els tipus d’organitzacions o metodologies (ambients, racons, projecte…) que facilitin la incorporació de la tecnologia creativa als centres educatius.

Els objectius principals del grup van ser:

  1. Reflexionar sobre el concepte de tecnologia creativa a infantil, primària i secundària.
  2. Conèixer algunes de les iniciatives englobades sota l’expressió de tecnologia creativa (robòtica educativa, tinkering…)
  3. Conèixer i compartir materials, eines, programes, activitats, etc
  4. Crear xarxes amb diferents grups i associacions relacionades amb la tecnologia creativa.