Tecnologia creativa

Ens proposem aprofundir en el paper que té la tecnologia en el desenvolupament del pensament   i la possibilitat d’integrar coneixements de diferents àrees en la realització de projectes tecnològics. Per altra banda, la incorporació de la tecnologia creativa a al centre suposa testar diferents formes de gestionar el temps, l’espai, el material, el grup, els continguts…

Hem integrat tots els àmbits i etapes educatives, per treballar seguint  tres eixos:  la redacció del marc teòric de referència, la creació d’una xarxa d’entitats, col·lectius i professors relacionats amb la temàtica i el disseny d’un espai on desenvolupar aquestes propostes.