MEDI_STEAM per comprendre el món

L’objectiu d’aquesta formació és ampliar els sabers en la didàctica del “Coneixement del Medi” aprofundint en els continguts de les Ciències Naturals i les Ciències Socials. Aquesta formació es va fer de manera presencials a 24 mestres de tot el territori el curs 2018.

L’estructura és en quatre grans blocs, el primer posa les bases en el que ha de ser el Coneixement del medi a primària, Per què Medi? Un segon bloc on s’analitza el com, el què i el perquè les STEAM a l’aula, Per què STEAM?. El tercer bloc aprofundeix en com la investigació i l’aprenentatge de les ciències naturals són les dues cares de la mateixa moneda, Aprendre a investigar, investigar per aprendre. Per últim és fa una reflexió de perquè cal fer un gir important en l’aprenentatge de les ciències socials a les nostres aules, Aprendre a pensar. Aprendre a actuar. Com mirar des de les ciències socials.

Cada un dels quatre blocs està estructurat en tres parts, la primera “I tu què en penses”   proposa un primer contacte amb vosaltres, on es formulen preguntes que en l’apartat “Des de l’expertesa” trobareu l’opinió d’una experta o expert, els professors de de la universitat que van impartir la formació dels formadors. Un últim apartat “Recapitulem i enfoquem” hi trobareu activitats per fer.  Comencem.

Share