Treball i avaluació competencial en les àrees CTM

El curs 2012 – 2013, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va iniciar el programa d’actualització sobre Ciència, Tecnologia i Matemàtiques (CTM) per als professors d’ensenyament secundari, amb la col·laboració dels Instituts de Ciències de l’Educació (ICE) de diverses universitats (UPC, UdG, UdL, URV). El programa pretén fomentar el coneixement i la didàctica actualitzada de la ciència, la tecnologia i les matemàtiques dels professors, per tal de millorar l’ensenyament d’aquestes matèries i el desenvolupament de competències dels estudiants.

En l’actualitat, el curs de Treball i avaluació competencials en les àrees CTM és una nova proposta formativa orientada a l’anàlisi i el disseny d’activitats d’aprenentatge i d’avaluació competencials des de la mirada cientificotecnològica i matemàtica, planificat perquè el pugui realitzar tant el professorat que ha participat en la formació CTM dels cursos passats com el que no ho ha fet.

El programa de formació CTM es desenvolupa a Catalunya en el marc de la iniciativa STEM que es porta a terme a nivell internacional. És una formació organitzada pel Departament d’Ensenyament amb la col·laboració dels Instituts de Ciències de l’Educació de la UPC, la UdG, la UdL i la URV, que té com a finalitat principal afavorir la formació científica, tecnològica, matemàtica i didàctica del professorat amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge competencial i els resultats de l’alumnat, augmentant alhora el seu interès per la ciència i la tecnologia.

A més, el professorat participant assisteix a sessions sobre les activitats proposades per diferents centres i institucions de recerca per actualitzar i enriquir el seu ensenyament amb la introducció de noves dinàmiques escolars i propostes de formació que promouen l’interès per la ciència i la tecnologia i el foment de la investigació i la creativitat dels alumnes.

A més, el professorat i els centres participants en aquesta formació tindran accés al Programa de suport a la realització de treballs de recerca d’alumnat de batxillerat en col·laboració amb personal investigador d’entitats de recerca.

 IMG_8396  Grups de treball CTM
Share