STEM / STEAM

L’àmbit CTEM o STEM (per les seves sigles en anglès) engloba les àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtica. Essent cada vegada més present en els currículums internacionals i en les polítiques del país (Pla STEMCat), la perspectiva d’integrar i reforçar l’ensenyament de les àrees científic-tecnològiques es considera una eina crucial per dos motius: d’una banda, enriquir la cultura científic-tecnològica i dotar de pensament crític als nostres estudiants, ciutadans presents i futurs, en un món on la ciència i la tecnologia cada vegada tenen més impacte en les seves vides i el seu entorn. En segon lloc, possibilitar la formació de professionals d’aquest àmbit més diversos (equitat), de més qualitat (competència), amb més valors (ètica) i en més quantitat (interès i vocacions), per aconseguir els reptes que com a societat afrontem tant pel que fa a la indústria com a la recerca bàsica.

Medi_STEAM per un futur possible

MEDI_STEAM per comprendre el món

STEM a l’espai

Nanotecnologia

Tecnologia creativa

Motxilla bioclimàtica

Treball i avaluació competencial en les àrees CTM

‘STEM #ABP: Treball per projectes en àmbits STEM

Share