Nanotecnologia

Les accions del CESIRE al voltant de la nanotecnologia es realitzen principalment en col.laboració amb els Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB) de la Universitat de Barcelona, l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), i el Grau de Nanociència i Nanotecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els objectius principals de la iniciativa NanoEduca, de la qual en són impulsors les institucions anteriors, són introduir l’alumnat i el professorat d’ensenyament secundari en els conceptes bàsics de la nanotecnologia, fomentar l’interès i crear vocacions dels alumnes per les disciplines cientifico-tècniques, i crear una xarxa d’intercanvi de coneixement i col·laboració permanent entre professional investigador i docents en actiu.

Contingut del Nanokit 2.0
Contingut del Nanokit 2.0

Les accions s’estructuren fonamentalment a partir de tres grans eixos: formació pel professorat, materials didàctics i l’organització d’un concurs per l’alumnat.

La iniciativa NanoEduca es va iniciar el curs 2015-16 amb una prova pilot amb professorat de 16 centres educatius, i més de 500 alumnes participants. Es van dissenyar i produir uns kits d’experimentació a l’aula amb 18 propostes didàctiques, agrupades en 4 àmbits (fonaments de nanociència i nanotecnologia, nanociència, nanotecnologia i nanomaterials, i nanobiotecnologia). L’avaluació d’aquests materials per part tant de l’alumnat com del professorat participant va utilitzar-se com a base pel disseny d’una nova versió del nanokit, dissenyat i produït gràcies al finançament de la FECYT (projecte FCT-15-10278), i del qual se n’han distribuït un a cada un dels 75 Centres de Recursos Pedagògics del Departament d’Ensenyament, perquè l’incorporin a la seva oferta didàctica pels centres de l’entorn, i facilitar d’aquesta manera la seva extensió pel territori.

Podeu consultar el material didàctic que acompanya els kits en els següents enllaços:

Web NanoEduca Canal de Youtube (18 vídeos d’experiments) Twitter NanoEduca
webnanoeduca CanalYoutube_NanoEduca Twitter_NanoEduca