Llengua i tecnologia

El circumrelator. Construeix un poema lul·lià

Els alumnes, amb l’ajuda d’un circumrelator que hauran de dissenyar i fabricar, escriuran un poema inspirat en el Llibre de les bèsties de Ramon Llull.

El circumrelator és una  joguina creativa basada en l’Ars combinatòria lul·liana, que ajuda els nens i nenes, nois i noies, a estimular i accelerar els processos creatius relacionats amb la composició de contes, poemes, o d’altres gèneres literaris. Esdevé, també, una eina que serveix de guia a l’hora de cercar idees i d’obtenir material creatiu.

Aquest treball  interdisciplinari té com a objectius: estimular la creativitat tant lingüística com literària i artística; aprofundir en la composició de textos literaris; estimular un ús ric i estètic de la llengua; utilitzar programes i dispositius informàtics relacionats amb la impressió 3D, i potenciar les habilitats artístiques relacionades amb la il·lustració.

Intervenen en l’activitat els àmbits de llengua, tecnologia i  visual i plàstica.

Materials

Una entrevista animada: juguem a entrevistar en Moussa

La seqüència didàctica desplega els diferents objectius d’aprenentatge al voltant de l’àmbit lingüístic i del tecnològic. Els primers relacionats amb el gènere periodístic de l’entrevista, i els segons amb els del llenguatge de programació Scratch. El producte final de la seqüència és la creació d’una entrevista animada utilitzant un nivell elemental de programació amb Scratch.

Material per elaborar la seqüència didàctica

Desplegament de les activitats. Quadern per a l’alumne

Tutorial activitat Scratch

Share