Tindrem sempre l’aigua que necessitem per viure? Una proposta d’integració de coneixement del medi i llengua a l’educació primària

La feina que presentem en aquest document respon, principalment, a la necessitat d’aplicar les reflexions sobre la integració de coneixements fetes en el grup de primària del CESIRE, en un context escolar real.

La proposta que us presentem a continuació reflecteix l’experiència que es va dur a terme amb alumnes de 3r de primària de l’escola Ferran Sunyer de Barcelona. A partir de la pregunta “Tindrem sempre l’aigua que necessitem per viure?” es van treballar, de manera integrada, continguts de les àrees de coneixement del medi natural, social i cultural i de llengua.

Document complet on es descriu l’experiència
Document 1. Document 2. Document 3. Document 4
Presentació: Síntesi del Projecte

Share