Aprenentatges que estructuren – Cicle Inicial

El document que presentem és fruit del treball realitzat al CESIRE, per l’equip de primària, per tal d’esbrinar quin són aquells aprenentatges que a cicle inicial resulten més rellevants i que tots els mestres hauríem de tenir presents.

Aquests aprenentatges i continguts acordats que estructuren, i que van més enllà de les àrees o els àmbits, els hem agrupat en quatre grans blocs: desenvolupament personal, procés d’aprenentatge, construcció de codis i altres coneixements. A més, tal i com mostra l’esquema següent, hi trobem també els aprenentatges d’espai i temps que estan presents en cadascun d’aquests quatre grans blocs.

Document complet en pdf

 

Share