Situacions d’aprenentatge a l’Educació Física mitjançant la col·laboració docent

  • Dia i hora: Dijous, 14 de març de 2019
  • Sessió a càrrec de Meritxell Monguillot (INS de Nàutica – Barcelona) i Carlos Zurita (Escola Virolai – Barcelona)
  • Organització: CESIRE
  • Lloc: CESIRE, Av. de les Drassanes, 10, 08001 Barcelona

Presentació

T’has plantejat mai com dissenyar situacions d’aprenentatge competencials, mitjançant la col·laboració amb altres docents? Saps quins elements permeten enriquir, i fer més competencials les activitats d’aprenentatge?

La sessió ha tingut per objectiu mostrar els resultats d’una recerca centrada en dissenyar situacions d’aprenentatge mediades per TIC, a l’Educació física, mitjançant la col·laboració virtual entre docents com a estratègia per respondre als requisits d’una societat cada vegada més tecnològica i canviant. L’estudi, que es va implementar al llarg de dos cursos escolars, va comptar amb la participació de 3 docents i 4 centres d’ESO de la ciutat de Barcelona.

Crònica de la sessió

En aquesta sessió s’ha presentat, en línies generals, en què va consistir la recerca, emfatitzant una de les conclusions que després s’ha treballat de forma pràctica. Concretament, s’han desenvolupat els elements clau d’acord amb el model TPACKPEC (coneixement tecnològic, pedagògic, curricular i personal).

En la part pràctica s’ha realitzat una dinàmica en la qual mitjançant el mètode cooperatiu del puzle II (Jigsaw, Aronson i Slavin) s’ha desenvolupat un criteri d’avaluació curricular introduint 5 dels elements clau: emocions, reptes, saludable, cooperació i TIC.

Finalment, els participants han valorat les activitats creades seguint el model de dues estrelles (punts forts o aspectes que els han resultat més rellevants) i un desig (aspectes a millorar)

A qui va dirigida?

La sessió ha estat adreçada principalment al professorat d’Educació física de secundària tot i que es va obrir a primària i a docents d’altres àmbits educatius.

Per saber-ne més

Per saber més sobre la recerca i sobre el grup de treball #EFteam podeu consultar les següents fonts:

Share