La novel·la com a context en l’educació científica

Llegim novel·les a classe de ciències / Novel·les i educació científica

En aquesta sessió de treball s’ha presentat la proposta d’utilitzar novel·les com a context a la classe de ciències, ja que se sap que les novel·les poden ajudar els alumnes a discutir i reflexionar sobre els continguts científics subjacents a la intriga. A més a més, les novel·les mostren situacions complexes que permeten que els alumnes empatitzin amb els personatges, vegin la ciència com una estructura humana i es plantegin els dilemes ètics associats a la temàtica de la novel·la. Tot i això, sabem que sovint és difícil incorporar la lectura de novel·les a l’aula de ciències, sigui per la manca de temps, la dificultat en la selecció o pel grau de motivació dels alumnes respecte a la lectura. Per aquest motiu, pensem que és important formar-nos i treballar en equip per tal de superar aquestes dificultats. En aquest sentit, la sessió s’ha centrat en la selecció i anàlisi de novel·les mostrant de quina manera un instrument d’anàlisi específic, anomenat Graella ANUCEC, pot ajudar els professors a plantejar el treball amb novel·les a la classe de ciències. A més a més, la trobada ha estat un espai de discussió, on plantejar preguntes i dubtes, compartir recursos i enriquir la proposta. Finalment, cal afegir, que tot i que la proposta es centra en les novel·les, aquesta es pot adaptar, tal com es es va discutir durant la sessió, a àlbums il·lustrats, contes o fins i tot pel·lícules.


Presentació

Actualment el món educatiu està d’acord que l’ensenyament de les ciències no es pot fer de manera abstracta, mitjançant formules i conceptes aïllats, sinó que és necessari que els alumnes vegin la rellevància de la ciència en la societat. Partint d’aquesta premissa es detecta la necessitat de trobar contextos sociocientífics que generin interès entre els alumnes per entendre els fenòmens que passen o han passat al món. Així doncs, la nostra proposta és utilitzar la novel·la com a context, és a dir, partint de la situació que planteja la novel·la discutir i reflexionar sobre els continguts científics subjacents a la intriga. A més a més, les novel·les mostraran situacions complexes que permetran que els alumnes empatitzin amb els personatges, vegin la ciència com una estructura humana i es plantegin els dilemes ètics associats a les diferents temàtiques.

Tot i això, sabem que sovint és difícil incorporar la lectura de novel·les a l’aula de ciències,  sigui per la manca de temps o la dificultat en la selecció o en motivar els alumnes a llegir. En aquest sentit, la sessió s’ha centrat en la selecció i anàlisi de novel·les mostrant de quina manera un instrument d’anàlisi específic, anomenat Graella ANUCEC, pot ajudar als professors a plantejar el treball amb novel·les a la classe de ciències. A més a més, la formació ha volgut ser un espai de discussió, on plantejar preguntes i dubtes, compartir recursos i enriquir la proposta. Finalment, cal afegir, que tot i que la proposta es centra en les novel·les, aquesta es pot adaptar, tal i com es discutirà durant la sessió, a àlbums il·lustrats, contes o fins hi tot pel·lícules.

Organització de la sessió

La sessió, d’una durada de 2h, s’ha organitzat en tres parts. En una primera part s’ha presentat el treball d’investigació que s’ha dut a terme i la proposta metodològica d’usar la novel·la com a context en l’educació científica mitjançant l’exemple  Allà on sigui el meu cor (Sierra i Fabra, 2005). S’ha explicat l’estructura de l’instrument d’anàlisi de novel·les utilitzat (Graella ANUCEC), l’activitat realitzada i els resultats obtinguts. En la segona part, s’ha treballat en petits grups en l’anàlisi d’una narrativa (conte o àlbum il·lustrat) per tal de simular l’anàlisi d’una novel·la mitjançant la graella ANUCEC. S’ha proporcionat material adequat a tant a primària com a secundària, d’una extensió adequada a la durada de la sessió. En la tercera part, s’ha discutit de manera conjunta la proposta presentada, obrint el torn de dubtes i preguntes a tots els participants. Finalment, s’ha proposat la creació d’un grup de treball estable, del qual se’n discutiran les característiques amb els participants que hi estiguin interessats.  

A qui va dirigida?

La sessió ha estat oberta al professorat tant de primària com de secundària. La participació també ha estat oberta a altres col·lectius relacionats amb la divulgació científica o la promoció de la lectura .

Per saber-ne més

A continuació s’adjunten alguns recursos útils per començar a llegir novel·les i àlbums il·lustrats des d’una perspectiva científica. Pel que fa a les recomanacions de lectures, no pretenen ser llistes exhaustives – existeixen tants i tants llibres que seria impossible!- però sí que representen un recull d’aquells llibres que ens han inspirat per dur a terme aquest treball.

 

Share