Express Yourself. A través dels altres ens convertim en nosaltres mateixos.

  • Dia i hora: sessió realitzada dimarts 9 d’abril de 2019 (de 18:00 a 20:00)
  • Sessió a càrrec de Hendrik Dirk Lagerwaard (Professor de la FPCEE Blanquerna-URL)
  • Organització: CESIRE
  • Lloc: CESIRE, Av. de les Drassanes, 10, 08001 Barcelona
  • Crònica de la sessió

Presentació

Els mètodes d’ensenyament tradicional de llengües sovint no fan possible que els alumnes expandeixin prou el seu desenvolupament comunicatiu en anglès. Aquest taller ha mostrat, des d’un enfocament pràctic, com crear oportunitats didàctiques perquè els alumnes, de manera conscient, aprenguin a expressar-se de manera genuïna a partir de les emocions que experimenten en diferents situacions comunicatives d’aula.

Durant la sessió s’ha analitzat i experimentat com podem utilitzar el llibre de text amb flexibilitat i quines estratègies podem fer servir per promoure l’autoregulació dels alumnes perquè aprenguin a expressar-se com individus únics que són.

Organització de la sessió

Durant la sessió, els participants han construït ponts entre la pràctica i la teoria de manera continuada, amb l’objectiu de crear, al final de la sessió, les seves pròpies estratègies didàctiques fonamentades:

  • A l’inici, s’ha reflexionat sobre el que succeeix a les aules tradicionals d’ensenyament d’anglès i la manca d’un concepte clau a les classes: l’agentivitat.
  • A continuació, els participants han analitzat vídeos a partir dels quals s’ha mostrat la teoria i resultats de la tesi doctoral del ponent, així com maneres pràctiques d’utilitzar amb flexibilitat el llibre text, i estratègies que permetin als alumnes expressar-se cada vegada millor en anglès.
  • Després, els participants han treballat en grups, i han reflexionat sobre com podrien portar a la pràctica, en el seus propis contextos escolars, la teoria i els exemples treballats durant la sessió.
  • S’ha tancat la sessió amb una ronda de preguntes i unes conclusions finals.

A qui ha estat dirigida?

La sessió a estat adreçada a professorat de llengües estrangeres de primària,  secundària  i de formació de persones adultes. La sessió s’ha impartit combinant llengua castellana i anglesa.

Share