Entre el dibuix i les matemàtiques a primària i secundària

  • Dia i hora:  dilluns, 20 de gener de 2020 (de 18.00 a 20.00 h)
  • Sessió a càrrec de Rubèn Pineda, professor de l’INS Martí Pous (amb la col·laboració de Fernando Hernández, referent d’espais de trobada educativa)
  • Organització: CESIRE
  • Lloc: CESIRE, Av. de les Drassanes, 10, 08001 Barcelona
  • Crònica de la sessió


Presentació

El dibuix, en l’etapa Primària, es contempla des de l’aproximació artística i psicològica i, encara que és un medi essencial de comunicació amb el nen i la nena, gaudeix de baix valor educatiu: per això es deixa fer i es demana que es faci (i els infants n’aprenen) però no s’ensenya.

Es pot ensenyar a dibuixar? És adequat fer-ho? Quins seran els límits i les etapes del dibuix? Què és dibuixar per un infant i què pot necessitar a cada moment?

El dibuix, entès com una eina articuladora del pensament i que participa del descobriment del món, connecta amb la matèria i el volum mitjançant les construccions i les maquetes. Mitjançant exercicis proposats en relació als seus dibuixos i les seves construccions, hem construït noves interpretacions d’aquests fenòmens, que obren finestres a treballar les matemàtiques des de la manipulació i la visualització tridimensional.

La recerca que fonamenta aquesta proposta ha indagat respecte del procés d’adquisició de la noció de VOLUM, en una recerca basada en la pràctica sobre les capacitats espacials i el pensament tridimensional, tenint per objectiu el desenvolupament de la Intel·ligència Múltiple Espacial a l’Educació Primària.

Organització de la sessió

En la introducció es presentarà la recerca per tal de fonamentar la proposta, juntament amb una breu ponència d’en Fernando Hernández que ajudarà contextualitzar-la.

En la segona part s’exposaran algunes pràctiques concretes que aborden la temàtica i que són fàcilment aplicables a Primària i Secundària. Els exemples permetran oferir material didàctic i una simulació d’aula amb grups de treball.

En el tancament farem una revisió de les situacions, oportunitats i dubtes que ha generat la formació, amb vistes a construir grups de treball que s’apoderin per implementar les propostes.

A qui va adreçada?

La sessió té interès pels mestres de Primària que cerquin noves aproximacions al dibuix infantil, i a les matemàtiques des del volum. També hi trobaran activitats aplicables a l’aula els docents de Secundària que desitgin introduir l’arquitectura a classe, especialment de Dibuix i Visual i Plàstica, Matemàtiques i Tecnologia.

Per saber-ne més

Tesi doctoral:

Article:

Presentacions:

Share