Com millorar les explicacions científiques dels alumnes

  • Dia i hora: Sessió realitzada el dilluns, 22 d’octubre de 2018.
  • Sessió a càrrec de Roser Nebot i Elena Gayán (Institut Manuel Blancafort, La Garriga)
  • Organització: CESIRE
  • Lloc: CESIRE, Av. de les Drassanes, 10, 08001 Barcelona
  • Crònica de la sessió

Imatge original del CRED
(Center for Research on Environmental Decisions), Columbia

Presentació

Una de les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic és Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. El model cineticomolecular és un dels continguts clau a treballar per tal que els alumnes adquireixin la capacitat d’entendre i explicar situacions quotidianes basades en aquest model.

La comprensió i apropiació dels models en ciència escolar no és immediata, ni intuïtiva i, per tant, el tractament a l’aula és complex. Cal que l’alumne entengui el model, sigui capaç de fer explicacions basades en aquest model i pugui predir respostes a fenòmens naturals. L’experiència a l’aula ens ha fet palesa aquesta dificultat i en ha empès a dissenyar una sèrie d’activitats amb la intenció de millorar l’aprenentatge del model cineticomolecular per part dels alumnes.

Per saber si aquestes activitats han servit perquè els alumnes entenguin el model i facin explicacions científiques apropiades a la seva edat, no n’hi ha prou amb la simple correcció dels exercicis i exàmens, cal fer una petita recerca. Aquesta ha de servir per comprovar la millora de l’aprenentatge, si és que n’hi ha, i per ajustar, modificar i millorar aquelles activitats dissenyades per treballar aquest model científic escolar.

En aquesta sessió s’ha presentat l’actuació que es va dur a terme a l’aula: mostrarem les activitats realitzades al voltant de les pràctiques de laboratori sobre la dilatació tèrmica, les explicacions que van fer els alumnes, l’estratègia per a l’anàlisi de les explicacions i els resultats que vam obtenir. Aquesta presentació també té la pretensió d’animar els participants a fer recerca a l’aula i a publicar els resultats per tal que arribin a la comunitat educativa.

Organització de la sessió

La sessió, d’una durada de 2h, es va organitzar en tres parts. En una primera part es va presentar el treball de recerca dut a terme i es van explicar les activitats didàctiques al voltant de la dilatació tèrmica, l’anàlisi de les explicacions dels alumnes i els resultats obtinguts. Tot seguit es va proposar una activitat que van realitzar els participants del taller i es van comentar els resultats. En la tercera part, es va discutit de manera conjunta la proposta presentada i es va obrir un torn de dubtes i preguntes a tots els participants.

Presentació utilitzada a la sessió

A qui ha va estar dirigida?

La sessió ha estat oberta al professorat de ciències experimentals de secundària i batxillerat, així com a mestres del cicle superior de primària.

 

Per saber-ne més

A continuació trobareu alguns materials bibliogràfics relacionats amb la temàtica de la sessió.

Share