Com ens ajuda la llengua en l’aprenentatge de les diferents matèries curriculars?

Les capacitats cognitivolingüístiques en la construcció del coneixement

 • Dia i hora:  dimecres, 19 de febrer de 2020 (de 18.00 a 20.00 h)
 • Sessió a càrrec de Roser Canals Cabau, professora de didàctica de les Ciències Socials de la UAB i inspectora del Departament d’Educació.
 • Organització: CESIRE
 • Lloc: CESIRE, Av. de les Drassanes, 10, 08001 Barcelona
 • Inscripció
 • Crònica de la sessió


Presentació

La sessió tracta de mostrar que la llengua és l’eina que fa possible l’aprenentatge en totes les àrees. Ens permet reconstruir el propi coneixement (a nivell intern) i compartir-lo amb els altres (a nivell social). Per tant, quan l’alumnat reconstrueix el significat dels continguts de les diferents àrees i matèries, activa unes capacitats cognitivolingüístiques que fan possible que la informació esdevingui coneixement (descriure, narrar, explicar, justificar, interpretar, argumentar…). Així doncs, el contingut i la forma del discurs s’han d’ensenyar alhora.

El desenvolupament de les capacitats cognitivolingüístiques fa possible la selecció, comprensió, interpretació i contrast de la informació per reconstruir un coneixement propi, i esdevé fonamental per educar ciutadans capaços de desenvolupar un pensament plural crític i democràtic.

Organització de la sessió

La sessió, d’una durada de 2 h,  està organitzada en dues parts: 

  • I part: exposició sobre el desenvolupament de les capacitats cognitivolingüístiques a l’aula, amb estratègies didàctiques i exemples que il·lustren, des de diferents matèries, pràctiques reals d’aula. 
  • II part: aplicació dels continguts de la primera part a l’anàlisi i interpretació de produccions escrites dels alumnes per identificar punts forts i fer propostes de millora.  Es recomana als assistents que per fer aquesta part pràctica portin textos escrits dels seus alumnes, preguntes d’activitats, proves o examens propis i retoladors florescents.

A qui va adreçada?

La sessió està adreçada a professorat de primària, professorat de secundària, especialment de matèries no lingüístiques, i professorat d’adults.

Per saber-ne més

 • Canals, R. (2001) “Las capacidades lingüísticas en el aprendizaje de la geografía: una experiencia en la enseñanza secundaria obligatoria”.  IBER Nº 28, 2001. pp. 41-56. Ed. Graó.
 • Casas, M., Barceló, Bosch, D., Canals, R., Domènech, A., Freixenet, D., González, N.  & Oriol, M. (2005). Ensenyar a parlar i a escriure ciències socials. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.
 • Casas, M., Bosch, D., Márquez, C., Noguerol, A., Ramírez, R., Serra, M.T. & Valls, C. (2007). Competències bàsiques per parlar i escriure ciència a l’educació primària. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.
 • Benejam, Pilar. (2014). Com ensenyar? Una resposta basada en les capacitats psicolingüístiques. Capítol del llibre QUINA EDUCACIÓN VOLEM? Pàg. 89-103. Associació de mestres Rosa Sensat.
 • Jorba, J., Gómez, I. & Prat, A. (Eds.) (1998). Parlar i escriure per aprendre. Barcelona: ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Quinquer, Dolors. Textos per llegir i aprendre ciències socials.
 • Sanmartí, Neus. (coord. ) Aprendre ciències tot aprenent a escriure ciència. Edicions 62.
Share