Sostenibilitat lingüística – Nova proposta ARC

I, tu, abandones o comparteixes?

Treball a l’aula sobre les actituds lingüístiques de l’alumnat per crear consciència personal i reflexionar sobre les emocions que cadascú hi associa. Es tracta d’una activitat busca la reconstrucció d’hàbits lingüístics socials que vetllin per la sostenibilitat de totes les llengües comunes de la societat, com és el cas de la llengua catalana. Aquests hàbits són perfectament compatibles amb l’ús de les altres llengües dels parlants plurilingües en una societat multilingüe com la nostra.

Proposta didàctica creada per Puri Pinto (Centre d’Estudis Montseny, Barcelona)

Share