Reconeixement de projectes d’innovació pedagògica

El divendres 6 de juliol es va publicar al DOGC la Resolució ENS/1542/2018, de 2 de juliol, per la qual s’obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d’innovació pedagògica de centres educatius, mitjançant la qual el Departament d’Ensenyament vol promoure, reconèixer i certificar els projectes d’innovació pedagògica impulsats des dels centres educatius per millorar la qualitat dels serveis que ofereixen contribuint a la millora del sistema educatiu.

El termini de presentació de la sol·licitud i de la memòria del projecte d’innovació pedagògica s’ha ampliat fins el 31 d’octubre de 2018. Podeu ampliar la informació a l’apartat corresponent del portal XTEC: Projectes d’innovació pedagògica