Integrem llengua i tecnologia a partir de la proposta “Una entrevista animada: juguem a entrevistar en Moussa”

La seqüència didàctica desplega els diferents objectius d’aprenentatge al voltant de l’àmbit lingüístic i del tecnològic. Els primers relacionats amb el gènere periodístic de l’entrevista, i els segons amb els del llenguatge de programació Scratch. El producte final de la seqüència és la creació d’una entrevista animada utilitzant un nivell elemental de programació amb Scratch.

Material per elaborar la seqüència didàctica

Desplegament de les activitats. Quadern per a l’alumne

Tutorial activitat Scratch

 

Share