Idees centrals de Matemàtiques (d’Educació Infantil a CS de Primària)

Nou document publicat pel CESIRE de l’àmbit matemàtic.

“L’avenç en l’aprenentatge de les matemàtiques implica que l’alumnat estableixi xarxes entre els diferents conceptes i processos que va integrant, perquè les matemàtiques no són lineals, sinó un tot coherent i estretament connectat. En aquest marc de treball prenen rellevància les Idees Centrals”.

Aquest document ha estat elaborat per Carme Burgués i Tana Serra (Montserrat Torra i Maria Roca en la part d’infantil).

Podeu mirar les Idees centrals com a trajectòries d’aprenentatge i les trobareu organitzades de diferents maneres:

  • Les grans idees centrals de cada cicle, des d’Educació Infantil fins al CS de Primària.
  • Una vista per Blocs de continguts i la progressió per cicles.
  • Per cicles amb característiques. Explicacions curtes que detallen una mica més cada idea central.
  • Per cicles amb activitats. Exemplificacions d’activitats relacionades, explicades breument o enllaçades a webs o altres documents.

Enllaç al web sobre les Idees Centrals

Share