Formació:”Acompanyament en l’adquisició del llenguatge a través de la literatura”

Al llarg d’aquest reflexionarem sobre la importància cabdal de la infància i ens preguntarem com són aquests infants, des de quan llegeixen, quin és el lloc dels adults que interactuen amb ells, quins materials podem donar-los per adquirir el llenguatge i com podem fer-ho. Es tracta d’una formació teòrico-pràctica, adreçada a docents d’educació infantil i primàra, amb l’objectiu de donar eines per introduir a l’aula llibres i històries de tota mena.

Format: virtual (14 h virtuals en directe, 6h de treball moodle)

Dates: del 20 de  gener al 10 d’abril de 2021.

Formadores: Anna Juan, Marta Roig i Montserrat Colilles.

Inscripcions a partir del dia 1 de gener

Share