Convocatòria Projecte Estalmat (2019-2021)

La FEEMCAT (Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya), la SCM (Societat Catalana de Matemàtiques), i la Real Academia de Ciencias anuncien la convocatòria per a l’admissió en el projecte ESTALMAT a Catalunya (Detecció i estímul del talent precoç en Matemàtiques).

  • Objectiu del projecte: fomentar l’afició i habilitat especial en Matemàtiques de nois i noies que viuen a Catalunya i amb data de naixement l’any 2006 o l’any 2007.
  • Activitats: Els dissabtes del període lectiu d’octubre a maig dels cursos 2019-2020 i 2020-2021, de 10 h a 13 h a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC, a Barcelona amb un total de 22 sessions. Aquestes activitats seran gratuïtes per als nois i noies seleccionats, els pares o tutors del quals s’hauran de comprometre a portar-los i recollir-los a les hores esmentades.
  • Termini d’inscripció: del 7 al 27 de maig de 2019

Procés de selecció

La selecció del grup de 25 nois i noies que participaran en el projecte té dues fases:

  1. Prova de selecció: el dissabte 1 de juny de 2019 de 10 h a 12 h a les ciutats de Barcelona, Palafrugell, Lleida i Reus
  2. Entrevista personal amb els pares o tutors i els nois/es preseleccionats/des.

Inscripció

La mare, el pare o tutor legal dels candidats hauran d’omplir un formulari que trobaran a la pàgina web de l’organització. Veuran que hi ha un enllaç especial per als detalls d’aquesta convocatòria.