Convocatòria per al reconeixement de pràctiques educatives de referència d’innovació pedagògica

El Departament d’Educació ha publicat al DOGC la resolució de convocatòria per al reconeixement de pràctiques educatives de referència d’innovació pedagògica. Està previst que el 30 de setembre de 2019 finalitzi el període de presentació de pràctiques. L’objecte d’aquesta resolució és:

“Reconèixer i certificar pràctiques educatives de referència d’innovació pedagògica consolidades i vinculades al projecte educatiu de centre i que evidencien una millora educativa, d’acord amb la modalitat prevista a l’article 2 de l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica que defineix les pràctiques educatives de referència com aquelles que consisteixen en iniciatives del professorat vinculades al projecte educatiu del centre que evidencien una millora educativa, així com els materials i recursos educatius elaborats pel professorat, un cop han estat implementats i sempre que aportin millores per a l’aprenentatge.”

Les persones destinatàries de la convocatòria són el professorat o grups de professorat. Les pràctiques que siguin reconegudes i certificades també estaran recollides al MAPA DE LA INNOVACIÓ.

Des del CESIRE us encoratgem a que participeu en aquesta convocatòria amb aquelles propostes que feu des dels vostres centres i que penseu que poden ser recompensades amb aquest reconeixement.