Campanyes del CESIRE de l’àmbit matemàtic

Hem recopilat totes les campanyes del CESIRE de l’àmbit matemàtic en un nou web: les que es van realitzar en cursos anteriors (Geometria, Estadística, Investiguem) i les que estan en curs. A partir d’ara tots els materials nous es publicaran directament en aquest web. Pensem que el fet de trobar tots els materials reunits en un mateix espai pot facilitar la seva localització. Per altra banda aquesta web presenta una millora en la visualització en dispositius mòbils.

També hem incorporat a aquest web “minicampanyes” com els materials didàctics d’acompanyament a la sèrie de TVC Àlia, les propostes d’activitats relacionades amb dies especials o efemèrides i els vídeos de Matemàtiques en acció. Entre les campanyes actuals continuarem la d’Impressió 3D i matemàtiques i iniciem dues de noves: vídeoMAT Plus (que proposarà activitats a partir dels vídeos presentats al vídeoMAT en edicions anteriors) i “Dimensió” web (on es comenten webs d’interés on trobar models d’activitats i propostes per ajudar al desenvolupament de les competències matemàtiques de l’alumnat).

Fractal pritagòric

Share