Aprenc llengua fent tecnologia

Us presentem un recurs didàctic per afavorir l’aprenentatge de la competència comunicativa i la llengua catalana de l’alumnat d’ESO en l’àmbit tecnològic. Hi trobareu recursos de caràcter interdisciplinari que promouen el coneixement i l’ús adequat del lèxic i les estructures lingüístiques necessàries per desenvolupar l’aprenentatge, sovint des d’un punt de vista lúdic, d’ambdues disciplines. Els materials han estat experimentats a l’aula amb èxit aconseguint incrementar la motivació de l’alumnat per l’aprenentatge tant de la tecnologia com de la llengua.

El caràcter interdisciplinari d’aquestes activitats constitueix una aportació a la necessària confluència en la integració de coneixements. El treball competencial al voltant de la capacitat comunicativa és transversal al currículum i constitueix una de les competències bàsiques que l’alumnat ha d’assolir al llarg de l’educació obligatòria. 

L’estructura dels recursos és flexible de forma que cada docent pot adaptar-los al curs i grup específics, així com integrar-los en les seqüències didàctiques previstes durant el curs escolars. 

Els materials didàctics que acompanyen les activitats  són editables i es poden descarregar per permetre la realització d’adaptacions i canvis que en facilitin el seu ús. Tot i que estan pensats bàsicament per emprar-los en suport paper, fàcilment poden integrar-se en plataformes digitals.

Accés als materials

Share