Ús de l’ARC (Aplicació de Recursos al Currículum)

Durant el confinament hem detectat un augment espectacular de l’ús de l’ARC. I vosaltres, el feu servir? Sabeu com podeu contribuir per millorar-lo amb les vostres aportacions?

Què, Com i Per què és l’ARC:

Què és?

L’ARC és una espai al servei de totes les persones docents per compartir propostes d’aula de qualitat associades al currículum que té les següents característiques:

 • És un plataforma per compartir trossets d’aula, on qui vol pot fer aportacions i tothom pot prendre, adaptar i utilitzar el que necessita.
 • Acull propostes de procedència i estils diversos per tal de respectar i donar suport a diferents sensibilitats i necessitats docents.
 • Utilitza el currículum com a organitzador de les propostes i, alhora, el posa en acció facilitant cerques a partir de continguts curriculars, de competències i de relacions interdisciplinàries.

Com?

 • Un espai accessible a tots els docents, ben estructurada i fàcil d’usar.
 • Un sistema d’organització compartit que permeti cerques àgils.
 • Un format comú de presentació dels recursos docents.

Per què?

 • Mestres i professorat, en el seu dia a dia, creen, cerquen, seleccionen, adapten i utilitzen molts recursos docents de qualitat.
 • Existeixen i es generen constantment una gran quantitat de recursos d’estils diversos i ubicació dispersa.
 • Compartir aquesta riquesa didàctica dóna suport als docents i alhora reverteix positivament en el sistema educatiu.

La gestió de l’ARC s’està portant a terme des del CESIRE, on la nostra tasca consisteix en posar en contacte a les persones que aporten nous elements amb les catalogadores, les quals estableixen un diàleg per anar millorant l’aportació fins que es publica a l’ARC.
Les responsabilitats es van repartint segons l’àmbit de l’element. En aquests moments a l’ARC estem organitzats segons els diferents àmbits.
També hi podeu trobar elements de gairebé totes les etapes educatives, des d’educació infantil fins a Batxillerat, Formació professional i Educació d’adults. Hi podeu trobar fins a uns 3000 elements (activitats d’aula) i uns 120 itineraris (recorreguts al llarg d’un curs que abarquen diferents elements del propi ARC).

Però si escrivim aquest article és per mostrar-vos estadístiques de l’ús que se n’està fent. Tenim les dades d’accés des de mitjans de l’any 2010 fins a la data actual. Us mostrarem un parell de gràfics per mostrar l’evolució de l’accés a l’ARC en els darrers anys.

El primer gràfic compara les sessions que hi ha hagut des del 2010 fins al 2020. A les sessions, ens referim a les vegades que una persona es connecta i navega per dins de l’ARC, si ho fa en dies diferents o moments diferents es consideren sessions diferents. Com es pot veure en el diagrama de barres, en l’últim curs es dobla l’ús que s’havia fet el curs anterior.

En el següent gràfic hem posat una comparativa de l’ús de l’ARC més detallat durant l’any 2017 i l’any 2020. Sobretot es veu el canvi durant el primer confinament, de mitjans de març de 2020 fins a principis d’estiu. Al final de l’article us mostrarem l’evolució dels últims quatre anys amb molt més detall.

Com podeu comprovar, l’ús ha anat augmentant amb els anys, i veieu que s’ha doblat l’ús durant el confinament.

Us convidem a utilitzar l’ARC, per tots els recursos que hi podeu trobar, que són molts i de qualitat.
Però també us convidem a participar-hi fent aportacions: vosaltres també podeu ser persones autores d’elements de l’ARC, aportant les vostres bones pràctiques d’aula.

L’ARC és un recurs públic, que pertany al Departament d’Educació i que podeu utilitzar sense haver-vos de crear cap usuari, ni dedicar-hi cap recurs econòmic. La compartició de coneixements i recursos és una de les eines més potents de les que podem disposar les persones docents, per poder aprendre i trobar noves idees per portar a l’aula.

Acabarem aquest article, analitzant les dades dels últims quatre anys. Analitzem del 2017 al 2020. Teniu les gràfiques a sota.

Podem comprovar en l’evolució per mesos de cada any els següents aspectes:

 • Observem que a l’estiu, durant les festes de principi d’any i durant la setmana santa, hi ha una baixada: són vacances per les docents.
 • Podem veure que durant el primer i segon trimestre sembla que hi ha una evolució més constant, i en canvi al tercer, va baixant a mesura que ens acostem a l’estiu.
 • Les valls que es veuen en l’ús de l’ARC coincideix justament amb els caps de setmana: es consulta més durant els dies laborables.

Però en canvi, durant aquest any 2020, l’evolució és ben diferent, a partir del moment que comença el confinament al mes de març l’ús de l’ARC puja molt, es manté amunt i durant l’estiu no disminueix. Hi ha una baixada a finals d’octubre, però tot i això, l’ús durant el primer trimestre es manté per sobre dels anys anteriors.

També observem que la proporció d’usuaris nous que es connecten disminueix. En el diagrama de sectors circulars, es veu com el color verd té més o menys la mateixa proporció ens els anys 2017-19, en canvi en el 2020 el sector verd és més petit. Sembla que les persones que han utilitzat l’ARC han estat consultant-lo més sovint.

 

I per acabar, només ens queda animar-vos a participar de l’ARC, aportar les vostres pràctiques d’aula per actualitzar-lo i enriquir-lo de pràctiques d’èxit per la resta de docents.

Share