Seminari “Arxius de poesia experimental: perspectives de futur”

  • Dia i hora: Dijous, 8 de novembre de 2018 (d’11 a 18.30 h)
  • Lloc: Espai Joan Brossa de la Fundació Joan Brossa (La Seca, 2. Barcelona 08003)

El projecte “Arts i poètiques: creació, arxiu i educació” (FFI2016-75844-P) té com un dels seus objectius principals el d’estudiar la diversitat i l’homogeneïtat dels materials reunits en arxius de poesia experimental d’Europa, la seva interdisciplinarietat i les activitats que generen per donar a conèixer el seu fons i impulsar la creativitat a partir dels seus documents.

A partir del resultats d’un qüestionari adreçat als productors d’aquests arxius i als responsables de centres que els allotgen, han constatat alguns problemes comuns que voldríen debatre amb un grup reduït de gent interessada en el tema.

Algunes de les noves preguntes que susciten les respostes al qüestionari són:

  • Com es poden acostar a un arxiu de poesia experimental les noves generacions? Què es pot fer educativament amb l’arxiu?

  • Tot i que els arxius parteixen de productes, es pot treballar el procés creatiu a partir de la visió dels documents catalogats?

  • Com es pot convertir l’arxiu en una eina de creació?

  • En general la visibilització de l’arxiu passa per mostrar els documents en un repositori web o mitjançant una exposició. Aquesta acostuma a presentar continguts, moviments, etc., però rarament mostra l’arxiu tal com el va muntar l’autor. Quins altres tipus d’exposicions o activitats serien possibles amb la poesia experimental?

Aquesta és una llista oberta de preguntes però esperen que el diàleg del dia 8 de novembre ajudi a respondre-les i a traçar unes línies renovadores de futur, així com a conèixer millor la realitat d’uns arxius imprescindibles per conèixer una part molt important de la creació del segle XX.