Nous horitzons en l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües (cicle de webinars)

El Servei de llengües estrangeres i d’origen organitza un cicle de 10 webinars per oferir nous horitzons al voltant de l’ensenyament i l’aprenentatge de totes les llengües per fomentar la competència plurilingüe.
Els webinars s’oferiran en diferents llengües segons el ponent (català, anglès o francès).
Els assistents poden personalitzar aquest formació i assistir només a aquells webinars que els resultin d’interès. Els docents que assisteixin a 8 o més webinars obtindran un certificat.
Més informació en el següent enllaç:

Share