Integració de tècniques holístiques en l’aprenentatge de llengües (ITHAL)

Dijous 27 de juny de 2019 es va celebrar al CESIRE la 1a jornada pedagògica sobre Metodologies per a la integració de tècniques holístiques en l’aprenentatge de les llengües. En aquesta jornada vam poder compartir la feina feta pel grup de treball  (2016-2019), integrat per membres del CESIRE-àmbit lingüístic i formadores del grup RYE, les publicacions, els materials, les petites recerces, etc. així com diverses seqüències didàctiques aplicades a l’aula per part d’algunes de les docents que han participat en aquesta formació.

En aquest site trobareu informació sobre el marc, el grup de treball, materials, recursos, propostes didàctiques, formació, jornades, articles, etc. sobre integració de tècniques holítiques en l’aprenentatge de les llengües.