“Cercle de mestres” d’ABEAM (7a trobada)

El Grup “Cercle de mestres” d’Infantil i Primària d’ABEAM , que convoca 3 trobades de treball cada curs, convida a participar a la propera sessió, en format virtual.

La proposta per les 3 següents sessions d’aquest curs es centra en els continguts matemàtics més fonamentals a cada etapa, dedicant les sessions a Infantil-CI, CM i CS. La intenció és donar una visió global de les matemàtiques des d’Infantil fins al final de la Primària, cohesionada i connectada. També comptarà amb la presentació de les “idees centrals“, material elaborat per les ponents i que ja està a disposició de tot el professorat a la web del CESIRE-àmbit de matemàtiques.

Sessions previstes: 

  • 2 de febrer 21 (dimarts) a les 18 hores. Infantil i CI   
  • 3 de març 21 (dimecres) a les 18 hores. CM 
  • 7 d’abril 21 (dimecres) a les 18 hores. CS 

IDEES CENTRALS DE MATEMÀTIQUES, PER QUÈ? A càrrec de Carme Burgués i Tana Serra

El desenvolupament de la competència matemàtica comporta que els nens i les nenes connectin les matemàtiques amb el món, que estableixin xarxes entre els diferents conceptes i processos que va integrant, perquè les matemàtiques no són lineals, sinó un tot coherent i estretament connectat. En aquest marc de treball prenen rellevància les Idees Centrals de matemàtiques.

Quina utilitat ens proporcionen les Idees Centrals de matemàtiques quan estem a l’aula? Com es relacionen amb el currículum? Com destriar activitats que desenvolupen les Idees Centrals de matemàtiques? Com dur-les a terme? Com es relacionen les Idees Centrals  amb la competència matemàtica? Aquestes són algunes preguntes que ens plantejarem durant les tres sessions, corresponents als diferents cicles de Primària.

Share