EdCamp Mates Online

Aquest primer EdCamp de Mates pretén compartir coneixements, recursos, estratègies, dubtes, i fer xarxa amb tota persona interessada en l’E-A de les matemàtiques. En aquesta ocasió s’haurà de portar a terme online i s’organitzarà i celebrarà amb diverses videoconferències simultànies el proper dissabte 27 de juny, de 9.30 a 12.30.

L’EdCamp de Matemàtiques és una trobada oberta basada en sessions de debat/conversa a partir dels temes proposats pels participants. L’interessant és que tots els participants aporten les seves experteses, experiències, recursos, reptes i tot allò que creuen que pot ajudar a la comunitat educativa.

A diferència dels EdCamps presencials, la proposta de temes de conversa es realitzarà previ a la sessió de l’EdCamp online. Des d’avui i fins al dia 21 de juny podeu accedir al Padlet i proposar què ens voleu compartir com a tema de conversa.

Podeu ampliar la informació sobre el format, els continguts i els detalls tècnics al seu web.

Share