Matemàtica realista

Conferència de formació de matemàtiques“Matemàtica realista a Infantil i Primària” a càrrec de Maria Salgadomestra i professora de didàctica de la matemàtica a la Universitat de Santiago de Compostela.

S’hi han presentat propostes on l’educació matemàtica es fa en contextos reals i la mestra les condueix per ajudar a elaborar pensament matemàtic i usar coneixements apresos en situacions reals

Ona Aguilera. 2011. Fotografia matemàtica ABEAM

#STEAMcat

Share