Disseny i construcció amb fabricació digital d’una smart city com a plataforma d’aprenentatge multicurricular

Us presentem els materials de formació del curs Disseny i construcció amb fabricació digital d’una smart city com a plataforma d’aprenentatge multicurricular. Aquests materials fan una proposta didàctica multidimensional contextualitzada en el marc de les ciutats intel·ligents. Sota aquest concepte es treballen les aportacions de la tecnologia en la gestió eficient d’una ciutat per tal de reduir el consum energètic, millorar la circulació viària, millorar la gestió de residus, entre d’altres.

En la proposta s’integra la fabricació digital, la impressió 3D, el tall làser i el tall de vinil, incorporant les metodologies i les eines de disseny per abordar la resolució de problemes mitjançant l’aplicació del procés tecnològic i del disseny en enginyeria.

La part intel·ligent es resol mitjançant sensors i microcontroladors programables com l’Arduino o la  Micro:bit, amb els corresponents entorns de programació. De forma que es treballa la computació física i el pensament computacional.

Aquesta proposta està adreçada a professorat que treballi amb alumnat d’ESO amb la qual es poden dissenyar projectes i activitats de caràter STEAM.

L’accés als materials és:

https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/materials/csre/scty/index

Aquests materials han rebut el finançament de:

Share