Article: “Citar correctament les fonts no és només una qüestió de forma”

Article de Pilar Reverté (Servei didàctic de l’Arxiu Nacional de Catalunya – CESIRE àmbit social i cultural) en el que es parla de l’ús de les fonts en els treballs de recerca de batxillerat. Publicat com a introducció de la Mostra de Recerca Jove de Barcelona 2015-2016.

“Sens dubte, la realització del treball de recerca de batxillerat és una gran oportunitat perquè els alumnes puguin posar en acció els coneixements i les competències assolides al llarg de la seva etapa educativa i, alhora, una manera d’aprendre amb sentit sobre un objecte que els interessa de manera personal.

En l’àmbit pedagògic, i si es planifica de manera adequada, reuneix moltes de les característiques que permeten un aprenentatge de qualitat que, a més d’aprofundir en uns coneixements, incorpora valors com el desenvolupament de la iniciativa personal i la superació de reptes. En aquest sentit, disposar d’un esquema bàsic que reflecteixi les fases de la investigació, facilita la realització de treballs amb rigor científic, dóna seguretat a l’alumne i li permet actuar amb certa autonomia.

La qualitat dels treballs però, no es fonamenta només en l’aplicació correcta d’una metodologia, sinó també en l’assoliment d’uns valors ètics i científics que, d’una banda la condicionen i, de l’altra, donen sentit als resultats.

Des d’aquesta perspectiva, pren rellevància la citació correcta de les fonts emprades. No es tracta només d’una qüestió formal, sinó que implica el nucli dels valors científics i ètics a què fèiem referència i que es detallen a continuació:

Llegir article complet

Llegir el document Mostra de Recerca Jove de Barcelona 2015-2016

Share