4a Fira de projectes Impulsem la Robòtica. Tecnologies creatives a l’aula

El proper 23 de febrer de 2018, al llarg del matí, es celebrarà la 4a Fira de projectes del programa “Impulsem la robòtica. Tecnologies creatives a l’aula” a la seu de CosmoCaixa.

Més de 2500 estudiants de 4t d’ESO que han cursat l’assignatura optativa de Tecnologia i han participat en aquest programa presentaran els projectes que han realitzat en la fase final d’aquest programa. També ho faran alumnes de 1r i 2n d’ESO que hi han participat, en les dues darreres edicions, a mode de pilotatge.

La Fira és oberta a alumnes dels instituts participants, familiars, visitants d’altres centres educatius i ciutadania en general. En aquesta edició més de 1700 alumnes presentaran al voltant de 500 projectes. Es preveu que la fira hi assisteixin més de 2300 visitants (alumnes, professors i familiars).

Aquest és el quart curs que s’implementa aquest programa, en el que han participat 200 instituts d’arreu de Catalunya. El programa és l’adaptació al sistema educatiu català del projecte “Clase de Tecnologías Creativas (CTC)”, dissenyat i suportat per Arduino Education. El professorat participant ha rebut una formació intensiva abans d’iniciar el curs i  rep formació i suport en línia mentre dura l’activitat acadèmica.

L’alumnat disposa d’un entorn de treball en línia, on pot accedir a les activitats i projectes proposats i el suport conceptual i procedimental que acompanya els dispositius físics del kit que completa el programa. Aquest consta de diferents dispositius electrònics, sensors, actuadors, placa de control (Arduino) i un conjunt d’elements en fusta per muntar els projectes d’aprenentatge. Per implementar els programes de control, l’alumnat empra l’entorn de desenvolupament (IDE) d’Arduino. A 1r i 2n d’ESO el llenguatge de programació és l’Snap for Arduino.

Des del primer moment l’alumnat s’implica activament en l’aprenentatge, que es fonamenta en aprendre a partir de l’acció i s’encadena amb el treball per projectes. Els projectes no consisteixen només en construir i programar robots sinó en tot tipus de ginys tecnològics, en els que la interacció de l’objecte amb l’entorn i amb les persones es fa a través d’un conjunt d’actuadors i de sensors programats a través d’un microcontrolador. L’equipament emprat té un caràcter obert i universal, a l’abast de tothom i que permet l’ampliació a costos raonables. La seva estructura permet treballar amb diferents nivells i ritmes d’aprenentatge deixant lloc a l’excel·lència.