Sensors i consoles

És convenient programar la utilització del material amb temps i reservar-lo amb antelació, donat el gran volum de la demanda que cal atendre.

El termini habitual de préstec és de 15 dies. Passats 15 dies cal renovar el préstec per telèfon. La renovació del període de préstec es farà en funció de la llista d’espera. De no existir cap altre petició sobre el material, el préstec es podrà anar renovant per períodes de 15 dies.

Consola LABQ2 (amb pantalla). Més informació Consoles LQ-MINI
Sensors de temperatura Sensors Go temp
Sensors Go motion (distància) Sensors de pH
Sensor CO2  Més informació Sensor O2  Més informació
 
Cubeta respiració/fermentació/fotosíntesi.    Propostes didàctiques Sensor Smart Citizen. Instruccions d’ús

material per a treballar la contaminació de l’aire a cicle superior de primària

material per a treballar la contaminació de l’aire a secundària 

Sensors Conductivitat Sensors Radioactivitat
Sensors UVA i UVB Espectrofotòmetre SpectroVis Plus
Càmera Dino-Eye Càmera Dino-Lite
Carrusels tubs espectroscòpi, tub de gasos

(Cada carrusel conte 7 tubs de gasos: Nitrogen,Neó,Heli,Hidrogen,Argó,CO2,O2)

Més informació

 
Share