Protocols i material en préstec de Biologia i Geologia

Kit anàlisi aigues. L’aigua, sempre aigua?
Col·lecció de cranis d’homínids i compassos Col·lecció de cranis de mamífer
Models de DNA i genètica molecular
Làmines d’Ishihara
Màquina per a simular plecs i falles manualment
Col·leccions de roques i minerals
Model fisiològic d’ull
Sensors: oxigen, oxigen dissolt, diòxid de carboni, temperatura, pH, conductivitat, distància, radioactivitat, UVA i UVB
Espectrofotòmetre
Bancs de llum per a la germinació de llavors
Microscopi Lupa binocular
Joc de Terra o de Mar (en català, castellà i anglès) Caixa didàctica per a l’estudi del plàncton marí (Programes Educatius del Consorci El Far)
Caixa d’espai. Proposta didàctica Vídeo presentacióJornada STEM a l’espai  Sensors Smart Citizen: Instruccions d’ús

material per a treballar la contaminació de l’aire a secundària

Col·lecció de sorres. Vídeo: Descobreix que amaga la sorra de la platja
Protocols
Botànica (BOT) Codi Descripció
Estudi de la fotosíntesi de les plantes 78 BOT-D Unitat didàctica extreta del projecte Ciències 12-16. Acompanyat de material per a realitzar l’experiència.
Anàlisi microscòpica de la torba 131 Guió per a fer una pràctica d’observació microscòpica de restes vegetals semi-fossilitzats en la torba.
Capacitat calorífica de la torba 132 Guió per a fer una pràctica per a mesurar la capacitat calorífica de la torba.
Plantes de creixement ràpid. Brassica campestris 135 Diverses experiències amb una planta que creix en 28 dies.
Estudi de la Brassica campestris a P3,P4 i P5 137 Unitats didàctiques sobre l’estudi del cicle vital d’aquesta planta per l’alumnat d’educació infantil.
Itinerari pel massís del Garraf 30 Itinerari geològic i botànic pel massís del Garraf
Itinerari “Llavaneres” 33 Explicació geològico-botànica d’una sortida a Llavaneres amb una extensa descripció del paisatge vegetal
Zoologia, Antropologia i Evolució (ZAE) Codi Descripció
Classificar claus i cargols, simulant l’evolució 4
ZAE-F
Col·lecció de claus i cargols per aprendre a construir arbres filogenètics. Inclou protocol.
Muntatge d’un aquari 141 Explicació detallada sense material viu. Cat./Cast.
Saccamoeba limax 17 Protocol explicatiu de la morfologia, biologia i manteniment de l’espècie i algunes observacions a fer. Sense material viu.
Classificació i evolució dels caminalculats 156 Amb el propòsit d’ensenyar evolució als estudiants de les escoles, els Caminalculats ofereixen diversos avantatges (McComas & Alters 1994).
Gregarina poymorpha (esporozou). 87 Protocol explicatiu de com obtenir i observar aquest esporozou
Genètica (GEN) Codi Descripció
Prova per a detectar la ceguesa als colors. Làmines d’Ishihara 57 GEN-A Col·lecció de 24 làmines per la detecció del daltonisme.
Apareix i desapareix 154 Protocol per a demostrar la regulació de l’expressió genètica. Acompanyat de Serratia marcescens
Citologia i Microscopia (CIM) Codi Descripció
Relació de preparacions d’Histologia i Organografia Animal 48 CIM-G Diverses col·leccions de preparacions
Relació de preparacions d’Histologia i Organografia Vegetal 46 CIM-H Diverses col·leccions de preparacions
Talls d’Histologia Animal parafinats. Tècniques de tinció 140 CIM-J Protocol explicatiu de com preparar i fer els talls parafinats i les tincions. Pot anar acompanyat del material
Geologia (GEO) Codi Descripció
Cartografia geològica ” qui diu la veritat ? “ Protocol n format pdf
Cartografia geològica i un tall utilitzant com a base un ortofotomapa Protocol en format pdf
Joc de rol de ciències de la Terra Protocol en format pdf
Tectònica de plaques Protocol en format pdf
Itinerari pel massís del Garraf 30 Itinerari geològic i botanic pel massís del garraf.
Itinerari de Sant Corneli. (Roques volcàniques) 67 Descripció d’un itinerari geològic i botànic per la zona volcànica de Sant Corneli (Garrotxa)
Itinerari geològic d’interès didàctic: Manresa-Montserrat. (Roques sedimentàries) 27 Itinerari geològic entre Manresa i Montserrat amb la descripció de les parades concretes.
Itinerari geològico-botànic de les dunes del litoral de Gavà 34 Descripció de la flora específica de les dunes de Gavà, amb descripcions del subsol.
Itinerari geològic d’interès didàctic al nucli metamòrfic de les Guilleries. (Roques metamòrfiques) 28 Itinerari geològic i estudi dels materials metamòrfics de les Guilleries.
Sortida a Sant Llorenç del Munt (zona Montcau i Coll d’Estenalles). 32 Itinerari geològic i botànic per Sant Llorenç de Munt
Estudi de l’anisotropia òptica dels cristallsPolariscopis 65 GEO-C Col.lecció de mostres i indicacions per a l’estudi de l’anisotropia òptica amb un polariscopi .
Polariscopi amb una col.lecció de mostres i indicacions per a la seva observació.
Simulació i interpretació d’observacions de microscòpia petrogràfica 2 Protocol explicatiu del funcionament del microscopi petrogràfic.
Ulleres estereoscòpiques. GEO-K Ulleres de diversos models per a la observació de fotografies aèries.
Relació de mapes geològics del CDEC 54 Inventari dels mapes geològics dels que es disposa per préstec.
Utilització del Microscopi Petrogràfic 58 GEO-E Pautes per a la utilitazació del microscopi petrogràfic acompanyades de preparacions de roques per a la seva observació.
Màquines de deformacions. GEO-A Màquina per a simular plecs i falles manualment
Model experimental per a l’observació dels efectes de la deformació en les roques: plecs i falles. 93 Protocol explicatiu i orientacions didàctiques per a la utilització de la màquina de deformacions
Propietats físiques dels minerals. 76 GEO-D Dossier i col·lecció de minerals per a comparar les diferents propietats físiques.
Utilització del mapa geològic de Catalunya 81 Protocol amb la introducció a la geologia de Catalunya i mapa geològic de Catalunya a escala 1:200.000
Protocols Éssers vius Codi Descripció
Spirostomum ambiguum (protoctists) 5 Protocol explicatiu de la morfologia, biologia i manteniment de l’espècie.
Tubifex (anèl·lid) 133 Protocol explicatiu de la morfologia, biologia i manteniment de l’espècie.
Chlorohydra viridissima (hidra verda) 20 Protocol explicatiu de la morfologia, biologia i manteniment de l’espècie.
Artemia salina (petit crustaci d’aigua salada) Protocol explicatiu de la morfologia, biologia i manteniment de l’espècie.
Tradescantia. El seu estudi 23 Protocol explicatiu.
Ecologia / Educació ambiental (ECO) Codi Descripció
Educació ambiental: recull bibliogràfic. 86 Un recull d’articles teòrics que reflexionen sobre diferents aspectes de l’educació ambiental.
Reflexions a l’entorn d’un model didàctic en educació ambiental. 94 Dossier amb diferents propostes i exemples.
Fuentes de información para la Educación Ambiental. Bibliografía básica para educadores. Ministerio de Medio Ambiente. 105 Recull bibliogràfic estructurat en un bloc d’informació general i un bloc de recursos didàctics.
50 propuestas para estudiar el bosque desde un punto de vista medioambiental. Centro de experimentación escolar de Pedernales. 108 Materials curriculars per al desenvolupament de programes d’Educació Ambiental a l’escola.
Opération sources. Un regard clair sur l’eau des sources.WWF 51 Projecte d’Educació Ambiental per a l’estudi de les aigües, en especial les aigües subterrànies. Va acompanyat d’un video.
Guies de recursos per a l’Educació ambiental. 43 Informació continguda en dos disquets, un de materials i un d’equipament.
Perspectiva ambiental. Fundació terra. 36 Col.lecció de revistes monogràfiques sobre diferents temes d’Educació Ambiental.
Fisiologia i Educació per la Salut (SAL) Codi Descripció
Model fisiològic d’ull. 12 SAL-A Model per explicar la formació d’imatges a l’ull i representar les malformacions (miopia, astigmatisme…)
Simulació de la transmissió d’una malaltia infecciosa 62 Protocol explicatiu de dues activitats diferents sobre el tema.
 Microbiologia (MIC) Codi Descripció
Recursos didàctics per a l’estudi dels microorganismes 51 Orientacions per a l’elaboració de material en relació a l’estudi dels microorganismes.
Article de didàctica d'”Enseñanza de las Ciencias” Cat./Cast.
Observació de colònies bacterianes: en fresc i tipus de tincions. 53 Protocol explicatiu per a fer observacions bacterianes.
Els bacteris del iogurt 55 * El nivell d’indagació de les pràctiques de laboratori.
* Protocol explicatiu sobre l’estudi dels bacteris del iogurt. Cat./Cast.
Els aliments fets malbé i els microorganismes 56 Protocol explicatiu de com fer la pràctica.
Efecte dels desodorants en el creixement dels microorganismes 59 Protocol explicatiu de com fer la pràctica.
Fongs que no es veuen: els llevats. Els llevats i el pa. 60 Protocol explicatiu de com fer la pràctica.

 

Share