Exposició itinerant Fites Tecnològiques

L’exposició està formada per 30 panells (agrupats en dues caixes de 64 cm ample x 12 cm fons x 93 cm alt , pes aprox. 20-25 kg) que presenten l’evolució dels avenços i els reptes tecnològics actuals des de la mirada de la química i estan agrupats entorn a quatre temàtiques científiques. Es pot accedir al pdf de cadascun dels blocs temàtics.

 El contingut de l’exposició prové de la presentació “Technological Milestones”, de la American Chemical Society i ha estat traduït al català per la Societat Catalana de Química (SCQ) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). L’exposició pertany a la Universitat de Vic i s’incorpora durant el curs 2012-13 al servei de préstec del CESIRE-CDEC (Departament d’Ensenyament) per gestionar la seva itinerància en una col·laboració entre les tres entitats.

Formulari de sol.licitud

Descripció del contingut de cadascun dels 4 blocs temàtics.

I. Energia i transport (8 panells)

1.1 Les fonts d’energia
1.2 L’emmagatzematge d’energia elèctrica i les fonts d’energia portàtils
1.3 Els materials per a carreteres i ponts
1.4 Els combustibles de petroquímica
Presentació 1.5 Els automòbils
Cronologia 1.6 L’aeronàutica

 

 

 

 

 

 

 

II. Informació i comunicacions (6 panells)

2.1 Els avenços en les comunicacions
2.2 Tecnologia i ordinadors (1)
Presentació 2.3 L’evolució de l’entreteniment
Cronologia 2.4 Les innovacions en l’electrònica

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Salut i medicina (10 panells)

3.1 El tractament del dolor i la inflamació
3.2 Els agents psicoterapèutics
3.3 Les hormones i els reguladors hormonals

3.4 Els agents gastrointestinals

3.5 Els examens mèdics i els diagnòstics de malalties
3.6 Els medicaments antiinfeciosos
3.7 El control cardiovascular
Presentació 3.8 La quimioteràpia per al càncer
Cronologia 3.9 Els nous materials sanitaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Alimentació i agricultura (6 panells)

4.1 Els fertilitzants i els nutrients del sòl
4.2 La protecció de cultius i el control de les plagues
4.3 El processament d’aliments, la manipulació i la seguretat
Presentació 4.4 L’emmagatzematge dels aliments
Cronologia

 

Share