Cambra de cria

El servei de préstec del CESIRE manté una cambra de cria destinada a proporcionar diferents éssers vius per a l’experimentació a l’aula a tots els nivells educatius i també per a tot tipus de centres, públics, privats i concertats.

El centre proporciona aquests organismes d’acord amb la normativa legal vigent. Donades les especials característiques del material viu, aquest s’haurà de sol·licitar necessàriament amb una antelació de dues o tres setmanes.

Relació dels organismes vius que es subministren

Arthrospira
Arthrospira sp

Més informació i propostes didàctiques

Carausius morosus (insectes pal)
Carausius morosus (insectes pal)

Més informació i propostes didàctiques

Bombyx mori (cucs de seda)
Bombyx mori (cucs de seda)

Podeu demanar cucs de seda (Bombyx mori) per observar i treballar a classe. Quan hagin fet tot el cicle de vida i ja tingueu ous, ens podeu portar uns quants. El cuc de seda es la larva (eruga) d’un insecte que pertany a l’ordre dels lepidòpters i es desenvolupa per metamorfosis. Més informació i propostes didàctiques

Messor barbarus


Podeu demanar colònies de formigues (Messor barbarus) per observar i treballar a classe, les podeu tenir i cuidar durant uns mesos i després tornar-les al centre. Més informació i propostes didàctiques

Schmidtea mediterranea (planàries)
Schmidtea mediterranea (planàries)

Les planàries són cucs plans (Platihelmints) amb una extraordinària capacitat de regeneració. Una planària pot regenerar tot el seu cos a partir d’una petita part de la seva anatomia en unes dues setmanes. En l’actualitat s’utilitzen com a models de regeneració en investigacions sobre cèl·lules mare. Més informació i propostes didàctiques

Caenorhabditis elegans

Propostes didàctiques

Eisenia foetida

Acheta domestica (Grills)
Acheta domestica (Grills)

Més informació i propostes didàctiques

Tenebrio molitor

Més informació i propostes didàctiques

Drosophila melanogaster (mosques del vinagre)
Drosophila melanogaster (mosques del vinagre)

Soca salvatge

Mutant yellow

Mutant white

Mutant vestigial

Mutant sense ulls

Doble mutant ebony i sense ulls

Més informació i propostes didàctiques

Criant Drosophiles!, blog de Yáiza Núñez Amela, alumna de 2n de batxillerat (curs 2010-11)

Daphnia sp (petit crustaci)

Més informació i propostes didàctiques

 

Euglena sp (alga unicel·lular)
Euglena sp (alga unicel·lular) Blepharisma sp. (protozou ciliat) Paramecium caudatum (protozou ciliat)


Més informació i propostes didàctiques

Micrococcus luteus

Pseudomonas fluorescens

Serratia marcescens

Staphylococcus epidermidis

Bacillus cereus

Bacillus megaterium

Escherichia coli

 

Més informació i propostes didàctiques

Trasdescantia

 

Share