Qui som

Equip CESIRE

 

Àmbit artístic
Ester Forné eforne@xtec.cat 938 823 120
Àmbit científic i medi
Fina Guitart jguitar3@xtec.cat 938 823 121
Elena Gayán mgayan@xtec.cat 938 823 122
Núria López nlopez@xtec.cat 938 823 118
Julio Pérez (director del
CESIRE)
jpere239@xtec.cat 938 823 123

Àmbit educació infantil
Montserrat Peláez mpelaez5@xtec.cat 938 823 119
Àmbit lingüístic
Núria Carrillo ncarrill@xtec.cat 938 823 105
Laura Farró lfarro@xtec.cat 938 823 107
Roser Martinez rmarti13@xtec.cat 938 823 106
Àmbit matemàtic
Joan Jareño jjareno@xtec.cat 938 823 111
Sílvia Margelí smargeli@xtec.cat 938 823 115
Sergi Muria smuria@xtec.cat 938 823 113
Montserrat Torra mtorra12@xtec.cat 938 823 112
Àmbit social i cultural
Joan Caminal jcamina1@xtec.cat 938 823 138
Elvira Martí emarti3@xtec.cat 938 823 114
Pilar Reverté mrever24@xtec.cat 938 823 136
Àmbit tecnològic
Rosanna Fernández rferna64@xtec.cat 938 823 116
Jordi Regalés jregales@xtec.cat 938 823 116
Servei de préstec de ciències
Olga Moreno cdec@xtec.cat 938 823 125
Rebeca Cantón