Presentació

plafo_innovacioEl CESIRE és un centre específic de suport a la innovació i la recerca  educativa. La seva finalitat és conèixer la recerca en didàctica i educació, per promoure i difondre els seus resultats i adequar-los a  les necessitats del professorat que els haurà de transferir a la pràctica docent. També té la funció de dissenyar i difondre activitats i recursos que ajudin el professorat en la seva tasca innovadora, per tal de millorar els resultats escolars de l’alumnat.

Per fer això ens proposem els següents objectius generals de treball:

Objectiu general 1: Detectar aspectes de millora educativa, recollir línies d’innovació didàctica i pedagògica, així com d’adequació a l’evolució social.

Objectiu general 2:  Impulsar i promoure línies prioritàries de recerca i projectes d’innovació per a la  millora del sistema educatiu en el si dels centres  i dels aprenentatges de l’alumnat.

Objectiu general 3: Transferir coneixements a la comunitat educativa fruit de la recerca i la innovació didàctica i pedagògica.

Objectiu general 4: Comunicar i difondre a la comunitat educativa la recerca i la innovació didàctica i pedagògica que contribueixi al desenvolupament professional de les persones docents.

Objectiu general 5:  Avaluar els objectius generals del CESIRE per tal de fer propostes de millora i planificar les línies de treball.