Infusionem la llengua a les àrees

L’objectiu del grup és fomentar el treball sistemàtic de la llengua a les àrees no lingüístiques, perquè la competència comunicativa i lingüística ajudi l’alumnat a desenvolupar el projecte de vida personal, acadèmic i professional. Aquesta competència s’adquireix quan els centres treballen la llengua com un objectiu compartit, i per fer-ho tenen en compte els factors d’èxit següents:

  • La llengua s’usa en tasques i material autèntic, tant a les àrees lingüístiques com a les no lingüístiques, que per elles mateixes constitueixen contextos òptims per al seu aprenentatge.
  • Els equips docents s’organitzen per treballar de manera integrada la llengua:
    • Coordinant la programació de les àrees lingüístiques (L1-L2)
    • Incorporant el tractament integrat de llengua i contingut (TILC) a partir dels gèneres textuals afins a l’àrea
    • Incorporant projectes CLIL
    • Treballant amb projectes interdisciplinaris amb una presència significativa de la competència comunicativa

Les línies de treball del grup s’organitzen al voltant dels factors que hem esmentat. Les accions i recerques del grup volen donar respostes didàctiques i organitzatives per millorar la competència comunicativa i plurilingüe de l’alumnat.

infisionar_llengues

Conversa “L’aprenentatge científic i el lingüístic: vasos comunicants”

En aquesta conversa, Digna Couso (professora de la UAB, divulgadora de ciència i directora del CRECIM) i Carme Durán (professora de didàctica i literatura de la UAB, investigadora i formadora del professorat) dialoguen sobre l’aprenentatge i alhora sobre la necessitat de crear vasos comunicants entre els coneixements científics i els coneixements lingüístics. Mostren també alguns exemples de com abordar-los a les aules tant de primària com de secundària.Per aprendre ciències, necessitem escoltar, parlar, llegir i escriure sobre temes científics.… Llegeix més»

Circumrelator: joguina creativa per fomentar l’escriptura

El circumrelator és una  joguina creativa basada en l’Ars combinatòria lul·liana, que ajuda els nens i nenes, nois i noies, a estimular i accelerar els processos creatius relacionats amb la composició de contes, poemes, o d’altres gèneres literaris. Esdevé, també, una eina que serveix de guia a l’hora de cercar idees i d’obtenir material creatiu. Hi trobareu una proposta didàctica per crear un poema lul·lià.… Llegeix més»

Conversar per participar. Els Debats sociocientífics, una manera de portar RRI a l’aula

L’ús de de debats sociocientífics a l’aula de ciències és un bon context metodològic per afavorir el pensament crític de l’alumnat i capacitar-lo per aplicar el coneixement i el pensament racional en l’anàlisi de problemes de la nostra societat.
Aquesta proposta didàctica, creada per Laura Farró i Sílvia Lope, mostra explícitament a l’alumnat les eines necessàries per poder intervenir en debats, converses o controvèrsies, participant, així, activament en la construcció conjunta de coneixement.… Llegeix més»

Club de lectura virtual “Literatura i matemàtiques, un passeig per la Materatura”

Organitzat pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat i conduït per Xavi Roca, professor de matemàtiques i autor del web de contes matemàtics Materatura.Adreçat a tothom que vulgui establir ponts entre la literatura i les matemàtiques, a través de dues novel·les de crim i misteri amb una bona presència matemàtica.Los crímenes de Oxford, de Guillermo MartínezLos crímenes de Alicia, de Guillermo Martínez… Llegeix més»

Aprenc llengua fent tecnologia

Us presentem un recurs didàctic per afavorir l’aprenentatge de la competència comunicativa i la llengua catalana de l’alumnat d’ESO en l’àmbit tecnològic. Hi trobareu recursos de caràcter interdisciplinari que promouen el coneixement i l’ús adequat del lèxic i les estructures lingüístiques necessàries per desenvolupar l’aprenentatge,… Llegeix més»

Científicas: pasado, presente y futuro

Teatre científic per fomentar vocacions entre nois i noies

L’obra “Científicas: pasado, presente y futuro” pretén destacar la importància de la ciència, incentivar vocacions cientifiques i destacar el paper de la dona, d’aquesta manera aconseguir que les noies i nenes tinguin uns referents on sentir-se reflectides. Activitat adreçada a nois i noies d’entre 8 i 14 anys.

Accés al blog

Us podeu descarregar la versió del còmic de l’obra de teatre ilustrat per Raquel GU. Com a complement a la lectura del còmic també hi trobareu una guia didàctica amb activitats per fer a l’aula (versió en castellà).

#STEAMcat

Share

Una entrevista animada: juguem a entrevistar en Moussa

Una seqüència didàctica interdisciplinària: llengua i tecnologia

La seqüència didàctica desplega els diferents objectius d’aprenentatge al voltant de l’àmbit lingüístic i del tecnològic. Els primers relacionats amb el gènere periodístic de l’entrevista, i els segons amb els del llenguatge de programació Scratch.El producte final de la… Llegeix més»