Infusionem la llengua a les àrees

L’objectiu del grup és fomentar el treball sistemàtic de la llengua a les àrees no lingüístiques, perquè la competència comunicativa i lingüística ajudi l’alumnat a desenvolupar el projecte de vida personal, acadèmic i professional. Aquesta competència s’adquireix quan els centres treballen la llengua com un objectiu compartit, i per fer-ho tenen en compte els factors d’èxit següents:

  • La llengua s’usa en tasques i material autèntic, tant a les àrees lingüístiques com a les no lingüístiques, que per elles mateixes constitueixen contextos òptims per al seu aprenentatge.
  • Els equips docents s’organitzen per treballar de manera integrada la llengua:
    • Coordinant la programació de les àrees lingüístiques (L1-L2)
    • Incorporant el tractament integrat de llengua i contingut (TILC) a partir dels gèneres textuals afins a l’àrea
    • Incorporant projectes CLIL
    • Treballant amb projectes interdisciplinaris amb una presència significativa de la competència comunicativa

Les línies de treball del grup s’organitzen al voltant dels factors que hem esmentat. Les accions i recerques del grup volen donar respostes didàctiques i organitzatives per millorar la competència comunicativa i plurilingüe de l’alumnat.

infisionar_llengues

IBS&E-Workshop

Ja hem publicat el document de la trobada pedagògica “Inquiry Based Science&English. Workshop” que es va celebrar a la seu del CESIRE el 4 de juliol de 2017. Trobareu aquest document i més informació sobre aquest projecte clicant aquí.

Una entrevista animada: juguem a entrevistar en Moussa

Una seqüència didàctica interdisciplinària: llengua i tecnologia

La seqüència didàctica desplega els diferents objectius d’aprenentatge al voltant de l’àmbit lingüístic i del tecnològic. Els primers relacionats amb el gènere periodístic de l’entrevista, i els segons amb els del llenguatge de programació Scratch.El producte final de la… Llegeix més»