Infusionem la llengua a les àrees

L’objectiu del grup és fomentar el treball sistemàtic de la llengua a les àrees no lingüístiques, perquè la competència comunicativa i lingüística ajudi l’alumnat a desenvolupar el projecte de vida personal, acadèmic i professional. Aquesta competència s’adquireix quan els centres treballen la llengua com un objectiu compartit, i per fer-ho tenen en compte els factors d’èxit següents:

  • La llengua s’usa en tasques i material autèntic, tant a les àrees lingüístiques com a les no lingüístiques, que per elles mateixes constitueixen contextos òptims per al seu aprenentatge.
  • Els equips docents s’organitzen per treballar de manera integrada la llengua:
    • Coordinant la programació de les àrees lingüístiques (L1-L2)
    • Incorporant el tractament integrat de llengua i contingut (TILC) a partir dels gèneres textuals afins a l’àrea
    • Incorporant projectes CLIL
    • Treballant amb projectes interdisciplinaris amb una presència significativa de la competència comunicativa

Les línies de treball del grup s’organitzen al voltant dels factors que hem esmentat. Les accions i recerques del grup volen donar respostes didàctiques i organitzatives per millorar la competència comunicativa i plurilingüe de l’alumnat.

infisionar_llengues

Club de lectura virtual “Literatura i matemàtiques, un passeig per la Materatura”

Organitzat pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat i conduït per Xavi Roca, professor de matemàtiques i autor del web de contes matemàtics Materatura.

Adreçat a tothom que vulgui establir ponts entre la literatura i les matemàtiques, a través de dues novel·les de crim i misteri amb una bona presència matemàtica.

Share

Aprenc llengua fent tecnologia

Us presentem un recurs didàctic per afavorir l’aprenentatge de la competència comunicativa i la llengua catalana de l’alumnat d’ESO en l’àmbit tecnològic. Hi trobareu recursos de caràcter interdisciplinari que promouen el coneixement i l’ús adequat del lèxic i les estructures lingüístiques necessàries per desenvolupar l’aprenentatge,… Llegeix més»

Científicas: pasado, presente y futuro

Teatre científic per fomentar vocacions entre nois i noies

L’obra “Científicas: pasado, presente y futuro” pretén destacar la importància de la ciència, incentivar vocacions cientifiques i destacar el paper de la dona, d’aquesta manera aconseguir que les noies i nenes tinguin uns referents on sentir-se reflectides. Activitat adreçada a nois i noies d’entre 8 i 14 anys.

Accés al blog

Us podeu descarregar la versió del còmic de l’obra de teatre ilustrat per Raquel GU. Com a complement a la lectura del còmic també hi trobareu una guia didàctica amb activitats per fer a l’aula (versió en castellà).

#STEAMcat

Share

Una entrevista animada: juguem a entrevistar en Moussa

Una seqüència didàctica interdisciplinària: llengua i tecnologia

La seqüència didàctica desplega els diferents objectius d’aprenentatge al voltant de l’àmbit lingüístic i del tecnològic. Els primers relacionats amb el gènere periodístic de l’entrevista, i els segons amb els del llenguatge de programació Scratch.El producte final de la… Llegeix més»