Integració de coneixements | 3-12

 estrella L’aprenentatge basat en el desenvolupament de competències implica la integració de coneixements. Per aquesta raó s’ha format un grup d’especialistes de diferents àmbits, amb l’objectiu d’avançar en la reflexió i disseny d’una metodologia de treball que fomenti aquesta integració. No cal implicar sempre tots els àmbits, però cal aprofitar tots els moments del procés d’aprenentatge, des del context on s’inicia fins a la comunicació i projecció final, per tal de facilitar que s’estableixin connexions i que hi hagi un aprenentatge real de continguts.

A partir d’experiències on es treballa la integració de coneixements en centres de primària, fem propostes per elaborar materials transversals i fem cerca de documentació que hi doni suport.

Avancem cap a la integració de coneixements

En aquesta presentació es mostren idees que hem anat compartint pel que fa a la importància de la integració de coneixements en el procés d’ensenyament –aprenentatge per tal de facilitar el desenvolupament de les competències de l’alumnat de primària.

(Presentació feta a Sabadell el 9-6-2016)

Share