El grup de treball dinàmic CdA del CESIRE es va constituir per col·laborar activament en el programa de formació adreçat als Camps i Entorns d’Aprenentatge, des del Servei d’Orientació i Serveis Educatius del departament d’Ensenyament, s’ha impulsat els cursos 2014/2015 i 2015/2016, amb els següents objectius:

  • Revisar l’actual oferta d’activitats dels CdA i EdA en relació a la seva adequació a l’avaluació A-SCAP. Proposar millores.
  • Proposar millores en l’oferta d’activitats que es fan a les estades del CdA/EdA amb l’objectiu d’incrementar la seva competencialitat i en relació amb el desplegament de les competències específiques dels diferents àmbits educatius implicats.
  • Proposar accions que ajudin a optimitzar les trobades dels centres d’ensenyament i els CdA/EdA abans, durant i després de les estades, amb l’objectiu d’incrementar la significativitat i l’impacte dels aprenentatges adquirits per l’alumnat en els CdA/EdA. Donar suport a la seva implementació.