Progresia

Projecte col·laboratiu en construcció per part dels alumnes del Màster de Formació del Professorat de Secundària en l’especialitat de Llengua Catalana

Matèries: Didàctica de la Llengua i la Literatura. Català com a L2 Professor: Joan Marc Ramos.

Hi trobareu diferents seqüències didàctiques competencials sobre diferents gèneres discursius elaborades per l’alumnat (dietari, glosa, faula, relat curt, reportatge, biografia, teatre, notícia i prosa poètica).

Enllaç