Màster Universitari en Innovació en Didàctiques Específiques (UVic)

La Universitat de Vic organitza un màster semipresencial per aprofundir en el coneixement de diferents didàctiques, entre les que també hi són les matemàtiques, aplicable a les etapes d’Educació Infantil i Primària (3-12 anys). La realització del Màster ha de permetre l’adquisició de les competències necessàries per liderar, desenvolupar i avaluar projectes de centre que tinguin com a horitzó la innovació i la millora de l’acció educativa en aquestes àrees curriculars.