Jornades SCM Matemàtiques i Covid-19

El 13-14 de Juliol tindran lloc les Jornades SCM, Matemàtiques i Covid-19. El formulari d’inscripció el trobareu a Inscripció Jornada SCM Covid-19

Les jornades es dividiran en tres blocs per tal d’oferir una visió amplia sobre la relació entre les matemàtiques i la modelització epidemiològica.

Introducció als models matemàtics en epidemiologia

Dilluns 13 a la tarda, l’Anna Vilella, en Xavier Mora i el Pere Puig, en un to divulgatiu introduiran la vessant més epidemiològica amb la modelització matemàtica.

 • 16:00. Obertura, a càrrec de Dolors Herbera (SCM / UAB) i Presentació de la jornada, a càrrec de Josep Vives (SCM / UB)
 • 16:20-17:00. Anna Vilella (Hospital Clínic)TBA.
 • 17:10-17:50. Xavier Mora (UAB), TBA.
 • 18:00-18:40. Pere Puig (UAB), Un passeig per la Modelització Estadística de la Covid-19.

Recerca matemàtica entorn de la COVID-19

El dimarts 14 al matí, es donarà èmfasi amb la part de recerca matemàtica amb la participació del David Alonso, Àlex Arenas, Àngel Calsina, Amanda Fernández-Fontelo i Sergio Alonso.

 • 9:25. Presentació de la sessió
 • 9:30-10:10. David Alonso (CSIC), TBA.
 • 10:20-11:00. Àlex Arenas (URV), TBA.
 • 11:10-11:50. Àngel Calsina (UAB), Sobre el nombre reproductiu bàsic en un model d’epidèmia estructurada
 • 12:10-12:50. Amanda Fernández-Fontelo (HU, Berlin), TBA
 • 13:00-13:40. Sergio Alonso (UPC), Ús de models empírics per la predicció i avaluació de riscos de la covid-19 a escala curta de temps. 

Debats de la comunitat matemàtica entorn de la COVID-19

Dimarts 14 de juliol a la tarda, dues taules rodones on experts comentaran d’una banda, l’estat de l’art en la modelització matemàtica de la Covid-19 i d’altra banda, com es pot portar la modelització a l’aula i a la societat en general.

 • 15:50. Presentació de la sessió
 • 16:00-17:00. Alejandra Cabaña (UAB), J. Tomás Lázaro (UPC), Clara Prats (UPC), Joan Saldaña (UdG) i Lluís Alsedà (CRM/UAB), moderador, Modelització matemàtica de la Covid-19, estat de l’art i preguntes. 
 • 17:15-18:15. Sílvia Cuadrado (UAB), Carlos Giménez (Col.legi Sant Gabriel de Viladecans), Pere Renom (divulgació científica), Sílvia Salvador (INS Serra de Noet), Abraham de la Fuente (SCM/INS), moderador, Com comuniquem la modelització a l’aula i a la societat?

La cloenda de les Jornades SCM, Matemàtiques i Covid-19 tindrà lloc a les 18:30.

Share