Idescat ofereix altres serveis i desapareix l’Aprenestadística

Des de l’àmbit matemàtic ens hem posat en contacte amb l’institut d’Estadística de Catalunya per saber els motius pels quals no podíem accedir al gran recurs de l’Aprenestadística.

I ens han comentat que des de l’Idescat es fa un esforç per acostar les dades de l’estadística oficial al sector educatiu.
Fa uns anys van tirar endavant el projecte Aprenestadística, el qual a partir d’exemples de dades reals proposava activitats concretes per portar a l’aula i acostar l’estadística a l’alumnat.
Degut a l’obsolescència tecnològica s’ha decidit tancar la web Aprenestadística per reorientar els serveis que poden oferir al sector educatiu. Deixen d’oferir una eina de formació per aprendre estadística per presentar uns serveis que mostrin com accedir i reutilitzar les dades estadístiques oficials. Consideren que aquesta segona funció s’adequa molt millor a la missió d’un organisme estadístic com l’Idescat.

Podeu trobar aquests serveis a www.idescat.cat si accediu a l’apartat Serveis i a la secció “Per al sector educatiu” https://www.idescat.cat/serveis/

Hi podeu trobar els següents:

Concursos

Concurs Student d’Estadística Aplicada
Concurs Planter de Sondeigs i Experiments
Data Story Telling: els millors tuits estadístics

Visites a l’idescat

Sessions presencials on s’expliquen les funcions i els serveis que ofereix l’Idescat. També s’ofereixen presentacions virtuals, en un format més breu.

Sessions monogràfiques

També ofereixen sessions de 45-60 minuts per aprofundir en temes específics que siguin d’interès per al sector educatiu. Per exemple, com es fa una enquesta, quines són les principals fonts demogràfiques o com són les macromagnituds de l’economia catalana.

Share