Àmbits

L’equip del CESIRE s’organitza en grups de treball segons els projectes que es duen a terme i les tasques internes del propi CESIRE. Tot i mantenir la idea de multidisplicinarietat i transversalitat també entenem que cal donar suport específic a les diferents matèries curriculars. D’aquí que existeixen també sis àmbits de treball basats en les matèries:

Àmbit científic i medi Àmbit lingüístic  Àmbit matemàtic
 cdec  cirel  creamat
 Àmbit social i cultural Àmbit tecnològic Àmbit artístic
 ceres aulatec(1)  
Share